REGULAMIN ŁOWISKA

 • Zbiornik nie jest łowiskiem komercyjnym.
 • Połowy mogą odbywać się wyłącznie na zasadzie catch and ralease czyli złowić i wypuścić.
 • Kategoryczny zakaz zabijania i zabierania złowionej ryby bez względu na gatunek i wymiar.
 • Z łowiska mogą korzystać jedynie osoby poławiające karpie i amury.
 • Dozwolone metody: gruntowa. Zakaz spinningu, połowu na martwą i żywą rybkę. Zakaz stosowania przynęt pochodzenia zwierzęcego.
 • Każdy wędkujący może łowić na trzy lub cztery wędki (dodatkowa opłata przy czterech wędkach)
 • Zbiornik jest przeznaczony dla wędkarzy posiadających profesjonalny sprzęt. Obowiązkowe są: mata karpiowa, środek do odkażania ran (FirstAid, Klinick), odpowiedniej wielkości podbierak – rozpiętość siatki min 80 cm. Dozwolony jest połów wyłącznie na oryginalne haczyki bezzadziorowe, a także korzystanie ze zdalnie sterowanego sprzętu do wywozu przynęt i zanęt.
 • Zakaz używania plecionki, jako linki głównej, przyponów strzałowych, leadcorów itp.
 • Obowiązek posiadania maty o rozmiarach 110/ 120 cm oraz worka do warzenia typu SLING
 • Używanie podbieraka ze sztywną ramą TYLKO I WYŁĄCZNIE z siatką o drobnych oczkach (0,5 cm na 0,5 cm)
 • Dozwolone jest używanie ziaren wyłącznie marki Carp Old School
 • Dozwolone jest stosowanie wyłącznie zestawów przelotowych, odstępstwem mogą być zestawy "zblokowane" (na sztywno) wyłącznie przy użyciu kamienia na "gumce" zamiast ciężarka. Stosowanie zestawów "zblokowanych" ze zwykłym ciężarkiem całkowicie zabronione.
 • Każdy łowiący musi mieć na wyposażeniu ponton
 • Dopuszcza się wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środków pływających (w obrębie własnego stanowiska).
 • Polów może odbywać się wyłącznie z wytyczonego stanowiska.
 • Przed przybyciem na łowisko konieczna jest wcześniejszą telefoniczna rezerwacja.
 • Zakaz przetrzymywania złowionych ryb w workach karpiowych. Ryby po zważeniu i zrobieniu zdjęć trafiają bezpośrednio do wody.
 • Po zakończeniu połowów obowiązkowe jest pozostawienie stanowiska w takim stanie, w jakim się je zastało, nie wolno wyrzucać śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia w obrębie łowiska. Każdy wędkujący na wyraźną prośbę otrzyma worek na śmieci. (Które należy zabrać ze sobą)
 • Na terenie zbiornika nie wolno zrywać roślin. Możliwość rozpalenia ogniska – jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 • Obecność dodatkowych osób (odwiedzających) na stanowisku możliwa jedynie za zgodą własciciela.
 • Na terenie stanowiska należy zachować cisze – zakaz głośnego korzystania z odbiorników radiowych i telewizyjnych.
 • Właściciel zbiornika uprawniony jest do wyrywkowej kontroli.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na łowisku. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość naliczenia kary w wysokości 1000 zł za każdy kilogram ryby, natychmiastowego usunięcia łowiącego z zajmowanego stanowiska oraz publikacji danych na oficjalnej stronie internetowej łowiska.
 • W przypadku stwierdzenia wszelkich naruszeń regulaminu a w szczególności: zaśmiecanie i dewastowanie otoczenia, głośne i niekulturalne zachowanie oraz przeszkadzanie osobom wspołkorzystającym ze zbiornika Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia łowiącego z zajmowanego stanowiska.
 • Samochody należy pozostawić w miejscu wytyczonym przez Właściciela zbiornika.
 • Zabrania się poruszania samochodem na terenie łowiska po zmierzchu.
 • Zakaz kąpieli na terenie całego zbiornika.
 • Osoby nadużywające alkoholu będą natychmiastowo usuwane z łowiska(bez zwrotu kosztów).
 • Osoby nieprzestrzegające regulaminu zobowiązane są do opuszczenia łowiska bez zwrotu opłaty.
 • Osoby wykupujące zezwolenie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich fotografii i materiałów filmowych przez Właściciela nieodpłatnie.
 • Każdy z łowiących wchodzi na łowisko na własna odpowiedzialność,
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i sprzęt.
 • W momencie kontroli każdy wędkarz ma obowiązek przedłożyć zezwolenie Właścicielowi lub upoważnionej przez niego osobie.
 • Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy udostępnić kontrolującemu sprawdzenie zawartości samochodu.
 • Doba na łowisku rozpoczyna się o godz.12.00 i trwa do 12.00 Następnego dnia.
 • Zagadnienia nieokreślone niniejszym regulaminem należy konsultować bezpośrednio z Właścicielem łowiska.
 • Wejście na łowisko jest równoznaczne z akceptacja regulaminu